Politykę Prywatności

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (UE) 2016/679 informujemy, że dane osobowe użytkowników strony internetowej będą traktowane w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z relacji, którą mamy z Państwem. Wspomniane przetwarzanie danych będzie objęte Twoją własną zgodą. Klikając przycisk „WYŚLIJ” Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę.
Ponadto informujemy, że z wyjątkiem zobowiązań prawnych lub wyraźnej zgody z Państwa strony, nie przekazujemy Państwa danych stronom trzecim.
Podobnie, Użytkownik jest informowany, że w każdej chwili może korzystać z praw dostępu, poprawiania lub usuwania danych, a także posiadać inne prawa uznane w tym dokumencie i regulowane w rozporządzeniu EUROPEJSKIM 2016/679, powiadamiając ARTUR-BEGIN , SL Carretas, 14 – 28012 MADRID – HISZPANIA – email: cj@absl.es