Privacybeleid

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 informeren wij u, dat de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website voor bepaalde doeleinden zullen worden verwerkt, om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie die wij met u hebben. De verwerking van uw gegevens vindt plaats met uw eigen toestemming. Door op de knop “VERZENDEN” te klikken, geeft de Gebruiker toestemming aan het bedrijf om diens gegevens te verwerken.
Bovendien informeren wij u, dat wij uw gegevens niet aan derden zullen doorgeven, tenzij wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben of wettelijke verplicht zijn om dit te doen.
Evenzo wordt de Gebruiker geïnformeerd dat deze op elk moment de rechten op toegang, rectificatie of verwijdering van gegevens kan uitoefenen, evenals andere rechten erkend in dit document en gereguleerd in de Europese Verordening 2016/679, door dit te communiceren aan ARTUR-BEGIN, S.L. Carretas, 14 – 28012 MADRID – SPANJE- E-mail: cj@absl.es